Na úbočí Hüttenbergu

Název:

Na úbočí Hüttenbergu

Popis: Poklekám zde před tebou, dcero nekonečného, svatá přírodo! Mé srdce, plné lásky a obdivu k tobě, ti nadšeně bije vstříc z nejhlubších svých hlubin! Jak vše láskyplně objímáš svou mateřskou vroucností! Jak své velké, svaté srdce rozděluješ všem svým dětem! Jak mírná je tvá mysl, jak moudrá tvá vůle, jak blahovolná tvá přikázání, jak něžná je tvá vládcovská berla, s níš řídíš a vedeš pokolení země! Zde poklekám! Ó pozdvihni mě na své srdce; naveskrz mě pronikni jeho krásnými plameny a ukonejši me na něm prostým dětským pokojem nevinnosti!

(Franz Ferdinand Effenberger)

Zobrazeno: 1177 ×