Sviť, měsíčku, sviť!

Název:

Sviť, měsíčku, sviť!

Popis: Obyvatelům požehnaných Čech je dozajista nutno poblahopřát ke zcela mimořádnému štěstí. Kolik výtvorů, překypujících jak půvabem, tak i smělostí a vznešeností, zde rozestavila příroda mezi kruhovými hradbami svých věčných hor! Jak svérázná a různorodá, jak divuplná a nevyčerpatelná, jak přívětivá i hrozivá, jak okouzlující pro přítele krásna, jak bohatá pro umělce, jak vydatná pro badatele se ta nevyčerpatelná tvůrkyně projevuje od jednoho konce této země k druhému! Přehnaným, byť by se tak mohlo zdát, se nijak nemůže jevit ani tvrzení, že příroda to, co vzácného a skvostného poskytla jiným zemím , chtěla Čechám vesměs vynahradit výtvory obdobnými a jako zcela mimořádné vyznamenání jim dopřát lecčeho, čím neobdarovala žádnou jinou končinu.(Franz Ferdinand Effenberger)

Zobrazeno: 7130 ×