V říši malého prince

Název:

V říši malého prince

Popis: Zemská tíže mi připadala všemocná jako láska. Cítil jsem, jak mi země podpírá bedra, jak mě podchycuje, pozvedá, unáší do nočního prostoru. A rozjímal jsem o svém postavení, ztracen v poušti a ohrožen, nahý mezi pískem a hvězdami, vzdálen od ohnisek svého života přemírou ticha. Tady mi už z celého světa nic nepatřilo. Nebyl jsem nic než smrtelník, který zabloudil mezi pískem a hvězdami a uvědomuje si, jak sladké je dýchat... A přece jsem objevil, že jsem plný snů.

(Antoine de Saint-Exupéry, Země lidí)

Zobrazeno: 12011 ×